A9 Badhoevedorp - Holendrecht
A9 Badhoevedorp - Holendrecht
A9 Badhoevedorp - Holendrecht

A9 Badhoevedorp - Holendrecht

Impact op de omgeving in beeld

TiK https://rws.tik-app.nl/a9-badhoevedorp-holendrecht
Opdrachtgever Rijkswaterstaat / Witteveen+Bos
Jaar 2016/2017
Projectfaseringen Ontwerp Tracébesluit / Tracébesluit

A9 badhoevedorp - Holendrecht
De komende jaren worden de rijkswegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere verbreed. De A9 wordt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht van drie uitgebreid naar vier rijstroken.

Opdracht
Maak voor alle stakeholders zichtbaar welke maatregelen Rijkswaterstaat gaat nemen en leg uit welke gevolgen deze maatregelen hebben voor omwonenden en weggebruikers.

TiK
A9 Badhoevedorp - Holendrecht bestaat uit drie tracédelen en wordt bij Amstelveen verdiept aangelegd. Over dit verdiepte deel komen twee overkappingen. Dit heeft een enorme impact op de bebouwde omgeving langs de weg. Door de huidige en toekomstige situatie op de fotokaart te vergelijken wordt het voor alle stakeholder direct duidelijk wat er gaat veranderen. 

De TiK voor A9 Badhoevedorp - Holendrecht heeft verschillende kaartlagen. Naast de visualisatielaag is er ook een geluidslaag die weergeeft welke maatregelen Rijkswaterstaat neemt om de geluidsbelasting in de omgeving te beperken. Door middel van kleuren wordt duidelijk welke typen asfalt er worden toegepast en wat de hoogtes zijn van de geluidschermen langs de weg. 

De applicatie is als eerste gebruikt ter ondersteuning van de publicatie van het ontwerptracébesluit (OTB) en de inspraakprocedure voor de A9 Amstelveen. Bij de publicatie van het tracébesluit (TB) eind 2016 is ook het ontwerp voor de twee andere tracédelen opgenomen.

Projectanimaties
Voor het project zijn verschillende animaties gemaakt. De animatie ter ondersteuning van de publicatie voor het OTB van A9 Amstelveen legt uit welke maatregelen Rijkswaterstaat gaat nemen ter verbetering van de doorstroming en de leefbaarheid in de omgeving. In de animatie voor de publicatie van het TB is deze informatie ook voor de twee andere tracédelen toegevoegd. Naast deze projectanimaties heeft XKP ook een aantal korte animaties gemaakt. In de rijroute-animatie worden weggebruikers geïnformeerd over de toekomstige situatie met de nieuwe aansluitingen van het omliggende wegennet op de A9. Een animatie over de fietsbrug bij de overkapping laat zien wat de helling van van de brug is om zo angst weg te nemen bij oudere omwonenden over de begaanbaarheid van de brug. Een aantal rijlijnanimaties laten de toekomstige situatie zien.