Calamiteitensimulatie
Calamiteitensimulatie

Calamiteitensimulatie

Waterwolftunnel - Doordachte samenwerking bij calamiteiten

opdrachtgever Provincie Noord Holland
Project lead Rob Pruiksma
jaar 2013

De Waterwolftunnel ligt in twee veiligheidsregio's. Bij calamiteiten moeten de hulpdiensten van de regio Amsterdam-Amstelland en de regio Kennemerland nauw samenwerken. XKP ontwikkelde een interactieve tutorial en een calamiteitensimulatie voor het trainingsprogramma van de hulpdiensten.
 
De animatie laat een calamiteit in de tunnel zien. Heldere iconen en simpele graphics laten daarbij de communicatielijnen tussen alle betrokken diensten zien. De eenvoudige grafische stijl van de animatie houdt de aandacht bij de boodschap. De simulatie zet alle protocollen duidelijk uiteen. Voor de tunneltechnische installaties ontwikkelde XKP een eigen interactieve instructie applicatie. Al deze instructie informatie is en
blijft voor alle betrokken partijen online beschikbaar.
 
De animatie voor de weggebruikers laat zien hoe de veiligheid is geborgd en wat hij kan of moet doen bij een calamiteit. Deze animatie wordt gebruikt op informatiebijeenkomsten en is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.
 

  • Verbeelden van ingewikkelde protocollen en processen
  • Informatie gestructureerd en gedoseerd presenteren
  • Eenvoud houdt de aandacht bij de boodschap
  • Informatie toegankelijk en deelbaar