Flevokust
Flevokust

Flevokust

Uitleganimatie havenontwikkeling Lelystad

Tracé Informatie Kaart - TiK http://media.xkp.nl/PFL/flevokust
opdrachtgever Provincie Flevoland
project lead Maarten Krijger
jaar 2015

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad ontwikkelen samen Flevokust. Flevokust is een nieuw te realiseren buitendijkse overslaghaven met een binnendijks ‘nat’ industrieterrein ten noorden van Lelystad. Het komt te liggen op het kruispunt van hoofdvaarroutes naar het westen en noorden. Als Flevokust gerealiseerd wordt, komt er een op- en overslaghaven, waar containers per binnenschip aankomen en per truck of trein naar het directe achterland getransporteerd worden.

Voor het project Flevokust, in opdracht van de Provincie Flevoland, heeft XKP visual engineers een tweetal animaties gemaakt en een Tracé Informatie Kaart - TiK. Om uit te leggen wat de plannen van de provincie inhouden, is voor zowel de doelgroep publiek, als voor de doelgroep bedrijven een animatie gemaakt. Geïnteresseerden kunnen via de TiK-applicatie de toekomst verkennen middels panorama foto-inpassingen. Hierbij is rekening gehouden met de fasering waarin de ontwikkeling zal plaats vinden.