Inpassingsplan A11
Inpassingsplan A11
Inpassingsplan A11
Inpassingsplan A11

Inpassingsplan A11

inpassingsplan herkenbaar in beeld

opdrachtgever VHP landschapsarchitekten
project lead Maarten Krijger
jaar 2012

VHP nam deel aan de prijsvraag voor het ontwerpen van een inpassingsplan van de verlenging en vernieuwing van de A11 in België. Als onderdeel van het tenderdocument werd gevraagd om visualisaties van het ruimtelijk ontwerp. Om de ontwerpen van de verschillende deelnemende partijen goed te kunnen vergelijken waren de te visualiseren standpunten vastgelegd.

Herkenbaar in beeld
Om de visualisaties een realistisch beeld te laten geven is er gekozen voor foto-inpassingen. Hiervoor heeft XKP alle locaties  vanuit de lucht en op ooghoogte gefotografeerd. 

Voor de visualisaties van het ontwerp is er, op basis van civil 3D data, een uitgebreid 3D-model gemaakt van het tracé met viaducten, tunnels, flyovers, fietsbruggen en beplanting.

De montage van de 3D visualisaties in de locatiefoto’s geeft een heldere overzicht en herkenbare beelden.