N279 Noord
N279 Noord
N279 Noord
N279 Noord

N279 Noord

TiK https://pnb.tik-app.nl/N279/
Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant
Waterschap Aa en Maas
Jaar 2015/2016
Faseringen VO-DO-UO

TiK
De Provincie Noord-Brabant verbreedt tussen ‘s Hertogenbosch en Veghel de N279 van 2x1 naar 2x2 rijbanen. Een aantal knooppunten wordt hierbij ongelijkvloers uitgevoerd. Bij de aansluitingen op de A2 en A50 komen extra in- en uitvoegstroken. 

De tracé informatiekaart voor de N279 Noord geeft een impressie van hoe de nieuwe weg eruit gaat zien. Door in de kaart en de visualisaties te wisselen tussen de huidige en toekomstige situatie worden de aanpassingen aan de weg zichtbaar. 
Bij de aanleg van de nieuwe weg realiseert de Provincie ook een deel van het plan ‘Dynamisch Beekdal’ voor het waterschap Aa en Maas. In de visualisatiekaart en in de foto-inpassingen is ook het ontwerp voor dit natuurgebied opgenomen. Omwonenden krijgen zo een goed beeld van wat er in hun omgeving gaat veranderen.

Door na afronding van elke ontwerpfase een update uit te voeren is de applicatie meegegroeid met het project. Na het voorlopig ontwerp in 2015 is in 2016 het definitief en uitvoeringsontwerp toegevoegd. In elke update kregen de visualisaties meer informatie en meer detail. Bij het visualiseren van het uitvoeringsontwerp is, naast enkele kleine ontwerpwijzigingen, het landschapsinpassingsplan tot in detail toegevoegd.

Tijdens de aanleg van de weg is er een extra kaartlaag met omleidingen toegevoegd. Door de maandelijkse updates konden weggebruikers op de hoogte blijven van de geplande wegwerkzaamheden en de geldende omleidingsroutes.

De TiK voor de N279 Noord is ingezet voor omgevingscommunicatie. De kaart is bereikbaar vanaf de website van de Provincie en is opgenomen in de website van de aannemerscombinatie. In het infocentrum van de N279 Noord staat een groot touchscreen waarop de kaart door bezoekers te gebruiken is.

Projectanimaties
De project animatie voor de N279 Noord geeft een overzichtelijke introductie van het project. Het eerste deel laat zien welke maatregelen de Provincie neemt om de doorstroming te verbeteren. Videomontages, waarbij de toekomstige situatie wordt gevisualiseerd in videobeelden van de huidige situatie, zorgen voor herkenbaarheid en maken heel duidelijk zichtbaar wat er gaat veranderen. 
Het tweede gedeelte van de animatie laat de inpassing van het plan ‘Dynamisch Beekdal’ in de omgeving zien. Dit deel, gemaakt in opdracht van Waterschap Aa en Maas, is ook als losse animatie opgeleverd om zo te kunnen worden ingezet door het Waterschap in haar eigen communicatie over het project.

VR
Aan de hand van het al gemaakte visualisatiemodel dat XKP maakte voor de TiK is ook een VR-applicatie gemaakt. In de applicatie kunnen gebruikers over de nieuwe weg rijden en deze zo verkennen.