Ring Utrecht
Ring Utrecht
Ring Utrecht

Ring Utrecht

Een lang tracé in één overzicht

TiK https://rws.tik-app.nl/ringutrecht/
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
jaar 2016/2017
Projectfaseringen Ontwerp Tracébesluit / Tracébesluit

Ring Utrecht
De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk. Door de hoge verkeersdrukte staan er elke dag lange files. Met de aanpak van de A27 en A12 verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming van het verkeer en daarmee ook de leefbaarheid in de omgeving.

Opdracht
Maak voor een grote groep, direct én indirect, betrokkenen zichtbaar welke maatregelen Rijkswaterstaat gaat nemen en leg uit welke gevolgen deze maatregelen hebben voor omwonenden en weggebruikers.

TiK
Het tracé van Ring Utrecht heeft een totale lengte van ongeveer 24 kilometer, bestaat uit drie tracédelen en heeft twee grote knoopunten. De Tracé informatiekaart, de TiK, is bij uitstek geschikt om zo’n groot projectgebied overzichtelijk in beeld te brengen. Vanuit één overzicht kan er op elk deeltracé worden ingezoomd. Op elk zoomniveau geeft de TiK tekstuele toelichting op het projectonderdeel dat in beeld te zien is. Omwonenden kunnen zo snel naar de informatie die voor hen belangrijk is; wat betekent de aanpak voor Ring Utrecht voor mijn leefomgeving?

De TiK voor Ring Utrecht heeft verschillende kaartlagen. Naast de visualisatielaag is er ook een geluidslaag die weergeeft welke maatregelen Rijkswaterstaat neemt om de geluidsbelasting in de omgeving te beperken. De kaartlaag laat daarbij zien wat de geluidsbelasting per adres nu is en wat dit in de toekomst zal zijn na afronding van de werkzaamheden.

In 2016 is de TiK als eerste ingezet ter ondersteuning van de publicatie van het Ontwerp Tracébesluit (OTB). Begin 2017 is, na vaststelling, het Tracébesluit (TB) toegevoegd. Daarbij is een aparte kaartlaag toegevoegd die de wijzigingen in het ontwerp laat zien.

Projectanimatie
Naast de TiK heeft XKP ook, voor zowel de publicatie van het OTB als het TB, een animatie gemaakt. De animaties geven een heldere introductie van het project. Ze leggen uit waarom de Ring wordt aangepakt, wat de belangrijkste maatregelen zijn ter verbetering van de doorstroming en van de leefbaarheid in de omgeving en wat de planning is.