Recent Work

TenneT Zuid-West 380 kV Oost

YUNO Project Atlas

In opdracht van TenneT maakte XKP een YUNO Project Atlas van het voorkeursalternatief (VKA) zoals door de minister is gekozen. Op de Atlas ziet u ook indicatieve mastlocaties en zoekgebieden voor 150 kV-kabeltracés.  TenneT gebruikt de project atlas als online platform en tijdens informatie-avonden in het project gebied. 

A9 Badhoevedorp – Holendrecht

YUNO project atlas

Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. Bij Amstelveen wordt de weg verdiept aangelegd.

In de Tracé Informatiekaart kan de huidige en toekomstige situatie met elkaar worden vergeleken en laten foto-inpassingen heel duidelijk zien wat er gaat veranderen. Zo wordt vooral bij Amstelveen, waar twee overkappingen over de weg komen, zichtbaar wat de impact van het ontwerp is. De geluidskaart laat zien waar nieuwe geluidschermen worden geplaatst en op welke wegvakken een stiller wegdek wordt aangebracht.

A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Projectanimatie

Naast een project atlas maakte XKP verschillende animaties die door Rijkswaterstaat worden ingezet voor omgevingscommunicatie, het informeren van weggebruikers en beroepsprocedures.

De projectanimatie, gemaakt voor de publicatie van het tracébesluit, geeft een introductie van het project en legt voor elk van de drie tracédelen uit wat er gaat gebeuren. De animatie over de nieuwe overkapping bij Amstelveen laat de toekomstige bomenbrug en de rijroeutes zien voor verkeer van en naar Amstelveen.

A27 Houten - Hooipolder

YUNO project atlas

Rijkswaterstaat verbreedt de A27 tussen Houten en Hooipolder om de doorstroming te verbreden. Ter hoogte van de Bergsche Maas wordt de Keizersveerbrug vervangen voor 2 nieuwe bruggen met aan de westzijde een 2 richtingenfietspad en aan de oostzijde 1 afzonderlijke weg voor landbouwverkeer.

In de Rijkswaterstaat project atlas kan de huidige en toekomstige situatie met elkaar worden vergeleken en laten foto-inpassingen heel duidelijk zien wat er gaat veranderen. De geluidskaart laat zien waar nieuwe geluidschermen worden geplaatst en op welke wegvakken een stiller wegdek wordt aangebracht. Daarnaast kan de geluidsbelasting op de gevel uit de huidige situatie vergeleken worden met die van het Tracé Besluit.

Heavy Transport Capabilities

Animatie

Boskalis exploiteert de grootste vloot gespecialiseerde semi-submersible zware transportschepen ter wereld. De schepen kunnen zelfs de zwaarste drijvende en niet-drijvende structuren over lange afstanden vervoeren. De schepen hebben verschillende methoden voor het transport en de installatie van hun lading. XKP maakte een animatie die de uitgebreide mogelijkheden toont die Boskalis hun klanten te bieden heeft. De animatie wordt gebruikt voor presentatie, sociale media en beurzen.

clients
RijkswaterstaatEBNTOMTOMProvincie Noord-BrabantMampaeyBoskalisVTTIBayardsNatuur & MilieuProvincie Noord-HollandProvincie Zuid-HollandProvincie UtrechtProvincie FlevolandProvincie OverijsselProvincie GroningenGemeente LeidenGemeente RotterdamGemeente UtrechtRoyalhaskoning DHVOnderzoeksraad voor VeiligheidAvenue2Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Updates

Lillebælt Crossing project

6 februari 2020

In 2020 legt Boskalis Offshore Subsea Contracting BV een nieuwe 36-inch gaspijpleiding aan in opdracht van de Deense netbeheerder Energinet TSO Gas. De vier kilometer lange pijpleiding zal door de Deense Lillebælt lopen, tussen Jutland en het eiland Funen

XKP visual engineers maakte een animatie waarin het bouwproces in heldere stappen wordt uitgelegd. De animatie is tijdens de tenderfase gebruikt voor presentaties en publicaties. Ook tijdens de realisatiefase zal de animatie worden ingezet.

Introductie MPSV, de Zwerver I

18 november 2019

HvS Dredging Support neemt binnenkort zijn nieuwe multipurpose schip in gebruik, de Zwerver I. Met dit schip kan HvS de offshore markt nog beter bedienen, bijvoorbeeld met de reparatie van onderzeekabels, het verwijderen van niet-ontplofte explosieven of het graven van kabelsleuven in de zeebodem.

XKP visual engineers maakte een animatie ter introductie van de Zwerver I. Hierin worden de belangrijkste specificaties en een aantal concrete toepassingen belicht. De animatie is gepresenteerd op het Offshore Energy Event 2019.  

IMO 2020

16 oktober 2019

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels rondom de uitstoot van zwavel op zee. Om hieraan te voldoen moeten zeeschepen de uitstoot van zwavel met 85% verminderen. Ook de Spliethoff Group neemt daarom maatregelen. Met de adoptie van de scrubber technologie worden zwavel en andere schadelijke stoffen uit de uitlaatgassen van schepen gefilterd.

XKP visual engineers maakte een animatie die helder uitlegt wat de nieuwe regels inhouden en waarom de Spliethoff Group voor de scrubber technologie kiest.

Infrastructure Outlook 2050

16 september 2019

Landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie publiceerden eerder dit jaar het Infrastructure Outlook 2050 rapport. In deze eerste gezamenlijke studie wordt onderzocht hoe het energiesysteem in Nederland en Duitsland in de toekomst goed kan blijven functioneren.

XKP visual engineers heeft een animatie gemaakt waarin de belangrijkste bevindingen van het rapport helder uiteen worden gezet.