XKP Banner
RECENT WORK

VTTI Bio-Energy Tilburg

Uitleg animatie

VTTI werkt met VTTI Bio-Energy Tilburg aan een duurzame toekomst. In Nederland genereren we veel organische reststromen en mest. VTTI Bio-Energy Tilburg zet deze reststromen om in duurzame producten, zoals groen gas en organische mestkorrels.

De animatie laat zien hoe dit in zijn werk gaat en hoe hierdoor wordt bijgedragen aan een betere toekomst.

TenneT Zuid-West 380 kV Oost

YUNO Project Atlas

In opdracht van TenneT maakte XKP een YUNO Project Atlas van het voorkeursalternatief (VKA) zoals door de minister is gekozen. Op de Atlas ziet u ook indicatieve mastlocaties en zoekgebieden voor 150 kV-kabeltracés.  TenneT gebruikt de project atlas als online platform en tijdens informatie-avonden in het project gebied. 

A16 Rotterdam

YUNO Project Atlas

De A16 Rotterdam wordt vanaf 2019 aangelegd aan de noordrand van de stad. De nieuwe weg doorkruist vier gebieden; Polder, Intermezzo, Bos en Rotte en Stedelijk.

In opdracht van Rijkswaterstaat maakte XKP een Tracé Informatiekaart van de 11 kilometer lange nieuwe weg. De panorama’s vanuit de lucht en op ooghoogte laten goed zien hoe de weg wordt ingepast in de omgeving en welke maatregelen Rijkswaterstaat in elk van de gebieden neemt om overlast te voorkomen.

H-vision

Uitleganimatie

In het project H-vision onderzoeken 16 partijen, waaronder Shell, BPPort of Rotterdam en Gasunie, de haalbaarheid van de productie en toepassing van blauwe waterstof. Hiermee kan de CO2 uitstoot al snel drastisch worden verlaagd.
XKP maakte een animatie die helder uiteenzet hoe blauwe waterstof de weg bereidt voor groene waterstof. De animatie wordt ingezet op de website van H-vision, op social media en in presentaties.

PHS Meteren-Boxtel

YUNO Project Atlas

Prorail gaat de komende jaren het spoor tussen Utrecht en Eindhoven aanpassen. Dat is nodig om het groeiende aantal treinreizigers te kunnen blijven vervoeren. Daarnaast is er ook extra ruimte nodig voor het groeiende goederenvervoer. Dat gaat in de toekomst via de Betuweroute naar Meteren en vervolgens ook over deze route rijden.

De Project Atlas laat niet alleen de impact van de toekomstige situatie zien maar ook die van de bouwperiode. Daarnaast geven verschillende kaartlagen inzicht in de maatregelen die Prorail neemt om geluidsoverlast te beperken.