UPDATES

TenneT Project Atlas in het nieuws in Zeeland

14 september 2020

De TenneT Project Atlas voor het project Zuid-West 380 kV West is gelanceerd en heeft gelijk de krant gehaald!

Naast de visualisaties van het toekomstige tracé is op helder wijze  het landschapsprogramma van het project inzichtelijk gemaakt.

Tijdens de uitvoering geeft de TenneT Project Atlas straks ook inzicht in specifieke informatie over het bouwproces, namelijk per mast de planning en voortgang én de transportroutes.

Webinar - Bereik je stakeholders op afstand

27 mei 2020

Kansen voor omgevingsmanagement op afstand zijn er zeker. Maar wat voor kansen zijn dit dan? En hoe bereik je überhaupt je stakeholders op afstand? Deze thema's werden besproken tijdens ons webinar 'Bereik je stakeholders op afstand'. Hierin gaven we het woord aan omgevingsmanagers van onze opdrachtgevers TenneT, Hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat, waarbij zij hun ervaringen omtrent online omgevingsmanagement met ons deelden.

380 kV-verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten

4 juni 2020

Voor iedereen die wil weten hoe de nieuwe 380 kV-verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten er over een paar jaar bijstaat, is er nu de virtuele atlas van het project.
Deze projectatlas neemt de gebruiker letterlijk in vogelvlucht mee van de huidige - naar de eindsituatie van de nieuwe verbinding (en met de bestaande 220 kV-verbinding afgebroken).
Ook opgenomen in de projectatlas zijn de voorgestelde landschapsmaatregelen zoals die zijn overeengekomen tussen ministerie van Economische Zaken, TenneT en Provincie Groningen.

XKP visual engineers is er trots op om dit in samenwerking met Matthijs Coops en Martijn Spoolder gemaakt te hebben. Bedankt voor de fijne samenwerking en goed teamwerk!

Bekijk hier de projectatlas 380 kV-verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten.